Εγγραφή νέου χρήστη

Μη χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό που έχετε και σε άλλες εφαρμογές, όπως το Facebook ή το email σας!